Profesionalna podrška zdravlju i ličnom napretku

Zakažite svoju konsultaciju na info@farmacijanova.com

farmacijanova.com pruža jedinstvenu, visoko kvalifikovanu uslugu koja se sastoji od lociranja problema (zdravstvenog, poslovnog, emocionalnog, ličnog) i konstruisanja individualnog pristupa prema klijentu (pacijentu) i plasira je na jedan od sledeća tri načina:

Profesionalna-podrška-zdravlju-i-ličnom-napretku-Marija-Kovač

Farmaceutsko savetovalište

Bazira se na konvencionalnoj medicini i koristi ustaljene algoritme i procedure u terapiji.

Obuhvata:

 • Preventivnu farmaciju;
 • Neželjena dejstva i klinički značajne interakcije lekova;
 • Zdravlje žene i lekove u trudnoći;
 • Farmakoterapiju savremenih bolesti;
 • Izbalansiranu ishranu i dijetetske principe.

U ovom delu se mogu dobiti stručne informacije vezane za lek, prilagođeno doziranje, tumačenje biohemijskih analiza, kao i paket saveta, smernica i mogućih rešenja za postojeći zdravstveni problem.

Life coaching

Predstavlja temeljnu i jasno definisanu podršku u cilju poboljšanja kvaliteta života u svim segmentima, i postizanje balansa na mentalnom, fizičkom, emocionalnom i duhovnom nivou.

Osnovni princip profesionalnog coachinga jeste da su telo, um i emocije jedno jedinstvo, kao i da svaki čovek ima sve resurse koji su mu potrebni da napravi promenu koju priželjkuje i da živi život kakav zaslužuje.

Coaching je istraživački i razvojni proces u kome coach postavlja pitanja i kroz razgovor usmerava klijenta ka rešenju i boljoj verziji samog sebe. Coaching sesija se može obavljati “jedan na jedan” ili sa grupom ljudi i obrađuje temu koja je klijentu najznačajnija.

Health coaching –
Farmacija nova ™ koncept

Health coaching je proizišao iz life coachinga i zbog svoje specifičnosti se može nazvati i savršenim instrumentom u održavanju i unapređenju zdravlja.

Ova usluga je visoko profesionalni i kreativni srpski brend, jedinstven na tržištu, i predstavlja jednu vrstu zdravstvene pismenosti koja je neophodna svakom pojedincu.

U okviru Health coachinga dobija se kompletna podrška i strateška “mapa” na teme:

 • dizajniranja kreativne energije I radosti života;
 • stvaranja zdravih navika
 • jačanje imuniteta i biljnih lekova;
 • trudnoće i svih stanja u životu žene;
 • emotivnog balansa i energetske medicine;
 • podrške kod teških bolesti I depresivnih stanja.

Farmacija nova ™ je metod koji je nastao kao rezultat suptilnog kombinovanja sveobuhvatne farmaceutske usluge i višeslojnih coaching i NLP alata, u oblasti zdravlja i ličnog razvoja.

 • STRATEGIJA koncepta Farmacija nova ™ jeste fokusiranost na klijenta i visokokvalitetna multifokusna usluga;
 • PREDNOST ovog koncepta je fleksibilnost, originalnost, kreativnost, inovativnost i dinamičnost;
 • VREDNOSTI koje neguje Farmacija nova ™ jesu – kvalitet, profesionalnost, poverenje, pouzdanost i poštovanje.

“Nema ničeg uzvišenog u superiornosti u odnosu na druge. Istinska uzvišenost leži u tome da budete superiorni u odnosu na bivšeg sebe!“

Stara indijska poslovica