Farmaceutski konsalting i biznis coaching

Zakažite svoju konsultaciju na info@farmacijanova.com

farmacijanova.com pruža i kompletnu logističku podršku u farmaceutskom biznisu i preduzetništvu, uopšte.

marija-kovac-farmacija-nova-faq

Poznavanje savremenih alata u biznis coachingu, višegodišnji rad u apoteci, iskustvo u farmaceutskoj komercijali, kao i znanja stečena na postdiplomskim studijama iz oblasti farmakoekonomije – funkcionalno su upakovana u jedinstvenu kreaciju podrške u profesionalnom razvoju.

Ova usluga je korisna kako pojedincima, tako i kompanijama koje žele da učvrste svoje pozicije na tržištu, postanu kreativniji i inovativniju u odnosu na konkurenciju, kao i onima koji su spremni da kvalitetno odgovore izazovima koje donosi poslovanje u razvojnom i prodajnom sektoru.

Polje ekspertize konsaltinga prožima tri nivoa:

Menadžment i razvoj biznisa u zdravstvu

Obuhvata promociju zdravlja, istraživanja u javnom zdravlju, razvoj ljudskih resursa i umetnost oglašavanja.

Biznis coaching

Kao ciljana podrška u razvoju organizacije, pojedinca i timova i podrazumeva pomoć u definisanju sopstvene vizije, kreiranju portfolia, određivanje akcionog plana, predviđanje poteza i prepoznavanje (i prevazilaženje) prepreka.

Analize farmakoekonomskih parametara

Ovde spada farmakoekonomsko modeliranje u proceni benefita i troškova, evaluacija farmakoekonomskih problema, troškovi lečenja, i ishodi u farmakoekonomiji.

“Od svih predivnih istina koje su obznanjene i ugledale svetlost dana, nijedna ne pričinjava toliko zadovoljstvo i izobilje božanskog zaveta i poverenja kao to da ste vi gospodar svojih misli, kreator svoje ličnosti i tvorac prilike, okruženja i sudbine.”

Džejms Alen